پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 +257 اسلاید

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 +257 اسلاید

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 +257 اسلاید

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 +257 اسلاید

نوع فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات : 257

 

 

 

نام درس: اصول علم اقتصاد 1  رشته حسابداری
           
تعداد واحد درسی:     3 واحد

 

طرح درس:

 در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.
دسته:

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 +257 اسلاید

خرید آنلاین